Antikvár Szakkönyvek Boltja
  Főoldal » Katalógus » Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat Bejelentkezés és személyes beállítások  |  Kosár tartalma  |  Megrendelés   
Gyorskeresés
 

Összetett keresés
Kategóriák
Közösség
Csatlakozzon!

Aktuális információkért kövessen bennünket a Facebookon!

Facebook
Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzat

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzatot a webáruház üzemeltetője Jász-Suba Gábor e.v. - későbbiekben: Vállalkozó - (1119 Budapest, Allende park 1.) mint adatkezelő kötelezően alkalmazandónak tekint magára nézve, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Ide vonatkozó jogszabályok, törvények:

 • 2011. évi CXII. Törvény (Infotv)
 • 2008. évi XLVIII. Törvény

Az üzemeltetőről további információkat az "Információk" menüpontban, valamint az Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) talál.

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 • Adatkezelő: Jász-Suba Gábor e.v. (székhelye: 1119 Budapest, Allende park 1.)
 • Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • Adattovábbítás: ha az adatkezelő az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adattörlés: az adatok törlése, mely a törlést követően nem állítható vissza.
 • Felhasználó: az a természetes személy, aki a Vállalkozó honlapjainak bármelyikét (antikvarszakkonyv.hu) látogatja, illetve regisztrál.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
 • cookie(-k) / süti(k): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Egyik fajtája az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során helyez el a Felhasználó eszközén, egy másik fajtája az állandó cookie (pl.: a Webáruház nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a Felhasználó le nem törli azt.
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

III. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 1. A felhasználónak – saját döntése alapján - a regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
 2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
 3. A Vállalkozó a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezetéknév és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás, hírlevél igénylés esetén hírlevélküldés

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással és szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

 1. Az Adatkezelésre az antikvarszakkonyv.hu oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 2. Az Adatkezelés célja az antikvarszakkonyv.hu domain alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található. (III. Kezelt személyes adatok köre)
 3. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 4. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

V. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 1. A szolgáltatásokon belül, a Felhasználókkal kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes adatközlésen és hozzájáruláson alapul.
 2. A honlapok látogatása során a Vállalkozó nem rögzíti sem Felhasználók IP címét, sem más személyes adatát.
 3. A Vállalkozó a Felhasználó személyes adatait csak az általa nyújtott szolgáltatással összefüggésben, a Honlapon való regisztráció, és Hírlevél küldése céljából – amennyiben Felhasználó a hírlevél küldést kéri - kezeli.
 4. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 5. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

VI. A VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATVÉDELMI ELVEK

Jász-Suba Gábor e.v. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Vállakozó az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A Vállakozó, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

Jász-Suba Gábor e.v. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon:

A Honlap html-kódja Vállakozótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását. A webanalitikai szolgáltató a Vállakozó megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni.
Jelenleg a webanalitikai szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) végzi, a Google Analytics szolgáltatásának keretében. A Felhasználók további információt a www.google.com oldalon szerezhetnek.

Az adatkezelés biztonsága:

A Vállakozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és egyéb támadások ellen. A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Szolgáltató ugyanakkor tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek lehetnek az interneten jelen lévő hálózati fenyegetésekkel szemben.

A Vállakozó megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést annak érdekében, hogy az ilyen fenyegetésektől megvédje Felhasználókat.

VII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról törlési igényét nem jelzi. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap.
Törlési igényt elektronikus módon az info@antikvarszakkonyv.hu e-mail címre kell megküldeni.

VIII. RENDELKEZÉS SZEMÉLYES ADATOKKAL

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le. A név ill. címmódosítás a felhasználói felületen szintén a Felhasználó módosíthatja.

IX. ADATFELDOLGOZÁS

A Vállakozó a weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az igénybe vett adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Tárhely szolgáltatás.

Magyar Posta Zrt

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Csomagszállítás

HWL Consulting Kft.

1114 Budapest, Ulászló u. 38.

Könyvelés

X. ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

Csomagküldés esetén a Vállakozó a szolgáltatás biztosítása érdekében a csomagküldő Magyar Posta Zrt. részére a címzéshez szükséges adatokat adja át (név, cím). Telefonszámot ill. e-mail címet kizárólag a Felhasználó külön kérésére továbbítunk. (Pl. ha a Felhasználó értesítést kér a kézbesítésről.)

XI. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Jász-Suba Gábor e.v. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzatot az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) oldal tartalmazza. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

XII. A FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATAIKKAL KAPCSOLATOSAN

1. Amennyiben Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kér, személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését kéri, továbbá bármilyen olyan további kérdése merül fel, melyet a jelen Tájékoztató nem rendez, akkor a Felhasználó az info@antikvarszakkonyv.hu e-mail címére küldött e-mailben a Vállakozóhoz fordulhat.

2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

XIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) és a  Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.) segítségét is.

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@antikvarszakkonyv.hu e-mail címen.

XIV. HÍRLEVÉL ÉS DM

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Vállakozó reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 • Továbbá érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Vállakozó a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 • A Vállakozó nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről.
 • Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
 • A hírlevélről leiratkozási kérést a Felhasználó az info@antikvarszakkonyv.hu e-mail címen tudja jelezni.

Budapest, 2022. augusztus 29.

Folytatás
Bevásárlókosár tovább
0 könyv
Könyvajánló tovább
Síppal, dobbal... - Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében
Síppal, dobbal... - Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek körében
1.200 Ft
Akciós könyvek tovább
Észak-Magyarország agrárfejlesztésének lehetőségei
Észak-Magyarország agrárfejlesztésének lehetőségei
2.590 Ft
2.290 Ft
Információk
Adatvédelem
Információk
ÁSZF
Vevőszolgálat
Könyvfelvásárlás
A következő témájú könyveket keressük megvételre:

Matematika, Fizika, Kémia, Biológia, Felsőoktatási tankönyvek

További információ

Szerzői jog © 2024 Antikvár Szakkönyvek Boltja | Könyvesbolt és online műszaki antikvárium, jegyzetbolt